Meldpunt burnpits en gevaarlijke stoffen

UW SCHADE VERGOED

Alle informatie over burnpits gebundeld op één site. Hier maken we samen één vuist. Dat heeft veel nieuwe informatie opgeleverd, onthullingen en nieuwe inzichten. Maar we zijn er nog niet. Sluit je aan bij het collectief. Alleen zo krijgen slachtoffers van burnpits en blootstelling aan giftige stoffen de erkenning die ze verdienen.

Burnpit.nl is een initiatief van Van de Nadort (www.oneerlijk-ontslag.nl).

Klachten? Neem contact op. Gratis intake. Uw schade verhaald.

Binnen het collectief wordt informatie gedeeld, kennis gebundeld en juridische bijstand verleend. Zo staan we sterk. Daarmee hebben we burnpits al op de politieke agenda gekregen en erkenning dichterbij gebracht. Wij zorgen dat u de schade vergoed krijgt.

Wij verzamel de informatie en delen het met u.

Burnpits en gevaarlijke stoffen

Chemisch afval, verf, ontlasting, metalen en aluminium blikken, munitie, brandstof en (afgewerkte) olie en smeermiddelen, plastic en Styrofoam, rubber, hout en papier en voedsel...

Tijdens uitzendingen zijn militairen blootgesteld aan schadelijke stoffen en fijnstof. Belangrijk daarbij waren de zogenaamde burnpits. Burnpits zijn aangewezen gebieden waar afval in de open lucht wordt verbrand in de open lucht meestal gelegen binnen de grenzen van de compound. Alles werd op deze burnpits verbrand, zoals huishoudelijk afval, maar ook bijvoorbeeld banden, afgewerkte olie en smeermiddelen, accu’s, banden, chemisch en medisch afval, munitiedelen, verf, ontlasting, metalen en aluminium blikken, brandstof, plastic en Styrofoam, rubber, hout, papier, voedsel., etc. Het kan haast niet anders dan dat er in de rook van deze burn pits giftige stoffen hebben gezeten.

Het voornaamste probleem met de verbranding van afval in de open lucht is de lage verbrandingstemperatuur waarop dit plaatsvind. Bij burnpits komen meer schadelijke stoffen vrij dan bij gecontroleerde afvalverbranding, zoals bij een commerciële vuilverbrander. De hoeveelheid afval die moest worden vernietigd bij een uitzending was groot. De hoeveelheid afval die op Kandahar Airfield (KAF) alleen al werd verbrand was 90 ton per dag. Omdat de burnpits de enige manier waren om dit afval te verbranden, brandden ze dag en nacht. Ongeacht de windrichting.

In de VS is de discussie flink opgelaaid en hebben zich ruim 162.000 veteranen geregistreerd bij een daarvoor opgericht meldpunt. In de Verenigde Staten wordt een verband aangenomen – door het samenstel van blootstellingen beoordelen – tussen uitzendingen en ademhalingsproblemen bij veteranen, zoals astma, constrictieve bronchiolitus (CB), COPD en acute eosinofiele pneumonie.

Volgens een bericht in de New York Times op 12 februari 2019, waren er in de Verenigde Staten van 2007 tot 31 november 2018 ruim 11.000 verzoeken (waarbij een beroep werd gedaan op blootstelling aan de rook van burn pits) tot erkenning van een dienstverband ingediend. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie is daarvan 2.318 keer dienstverband vastgesteld.

AFGHANISTAN

Bagram Air Base

Tarin Kowt

Kabul

Deh-Rawod

Kandahar Air Field

BOSNIË

Banja Luka

IRAK

Talil

Asamawah

Resultaten burnpit-onderzoek door Defensie nooit openbaar gemaakt.

Defensie laat TNO-rapport op de plank liggen

Onderzoeksorganisatie TNO kreeg in 2012 de opdracht van het ministerie van Defensie om de gevaren van burnpits te onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek zijn alleen nooit openbaar gemaakt. Het rapport van TNO dateert van maart 2013, maar is tot nu toe niet actief naar buiten gebracht door het ministerie van Defensie. Volgens toxicoloog Martin van den Berg, die op verzoek van EenVandaag het rapport bekeek, is de uitkomst duidelijk: “Er is een verhoogd risico voor mensen die in aanraking zijn gekomen met burnpits op een missie.”

Foto: NIMH. Stof en opwaaiend woestijnzand. Uruzgan in 2009.

Ook fijnstof en andere gevaarlijke stoffen zorgen voor gezondheidsrisico’s

Voertuigbewegingen, rook of wind: in de gebieden waar Nederlandse militairen in het Midden-Oosten of Afrika zijn gelegerd, is constant blootstelling aan (fijn)stof al dan niet in combinatie met gevaarlijke stoffen. Niet alleen de rook uit burnpits bevat gevaarlijke stoffen en fijnstof die zowel korte als lange termijneffecten kunnen hebben op de gezondheid. Ook metalen en (fijn)stof hebben nadelige effecten op de gezondheid.

Foto: burnpit.nl. De 'munson ovens' op Kandahar Airfield in 2011.

Duidelijke eisen

WAT IS HET DOEL?

  1. Volledige openbaarmaking van alle informatie over burnpits en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen.
  2. Periodieke medische controle voor rekening van defensie voor alle (ex)militairen die zijn blootgesteld aan burnpits of gevaarlijke stoffen.
  3. Een onafhankelijk platform voor slachtoffers van burnpits en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
  4. Toegang tot rechtspositionele vergoedingen en financiering van rechtsbijstand.
  5. Verbod op het gebruik van burnpits, tenzij dat operationeel onvermijdelijk is en uitsluitend met toestemming van de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

SECOND OPINION


Ontevreden over uw huidige advocaat of rechtshulpverlener?

Heeft u twijfel over de wijze waarop uw huidige advocaat of rechtsbijstandverzekeraar met uw zaak omgaat? Dan kunt u uw zaak aan ons voorleggen. Wij geven u dan een eerlijk en duidelijk oordeel!

Nieuws uit de Verenigde Staten