0

Het TNO-rapport uit 2013 openbaar – Defensie wist het: onderzoek naar burnpits lag jarenlang op de plank

EenVandaag | Onderzoeksorganisatie TNO kreeg in 2012 de opdracht van het Ministerie van Defensie om de gevaren van burnpits te onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek zijn alleen nooit openbaar gemaakt.

Ga naar het artikel van EenVandaag.

Het rapport van TNO dateert van maart 2013, maar is tot nu toe niet actief naar buiten gebracht door het Ministerie van Defensie. Volgens toxicoloog Martin van den Berg, die op verzoek van EenVandaag het rapport bekeek, is de uitkomst duidelijk: “Er is een verhoogd risico voor mensen die in aanraking zijn gekomen met burnpits op een missie.”

“Je ziet bij de verbranding stoffen ontstaan die slecht zijn voor je gezondheid, zoals PAX en chloor in hoge concentraties. TNO heeft ook onderzoek gedaan met longcellen en dan zie je ook dat daar schade ontstaat. Je kan dus concluderen dat deze stoffen ervoor zorgen dat de kans groot is dat je problemen krijgt met je longen”, zegt Van den Berg.

 

Gezondheidsklachten

Ferre van de Nadort is jurist en staat honderden militairen bij die klachten hebben nadat ze in aanraking kwamen met die zogenaamde burnpits. Veel van zijn clienten hebben longziektes, maar ook andere gezondheidsklachten zoals hartproblemen. Hij deed eerder een WOB-verzoek bij Defensie waarbij hij alle documenten over burnpits opvroeg, maar daar zat dit onderzoek niet bij.

“Het verbaast me dat dit onderzoek nu nog boven water komt. Zaken weglaten of niet volledige rapporten verstrekken, dat vind ik toch een vorm van achterhouden. En ik denk dat je daar niet goed aan doet.”

 

Onderzoek

Tweede Kamerlid Isabelle Diks van GroenLinks had dit rapport graag ontvangen, ook omdat er voortdurend over de gezondheid van militairen is gesproken. “Wat mij eigenlijk verbaast in deze zaak is dat de minister bij het eerste gesprek in de Tweede Kamer over de burnpits heeft aangegeven dat ze onderzoek gaat doen. Een beetje met de bijklank alsof zij niet wist dat het onderzoek van TNO dus al zeven jaar op de plank ligt.”

 

0

Nieuw onderzoek naar gezondheidsklachten militairen door burnpits

Het ministerie van Defensie laat het RIVM onderzoek doen naar mogelijke gezondheidsklachten door burnpits. Een groeiend aantal militairen – uitgezonden naar Afghanistan, Irak en voormalig Joegoslavië – zegt ziek te zijn door de vuilverbrandingen.

Minister Bijleveld wil meer duidelijkheid over de mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten van veteranen en de uitstoot van burnpits. “Het gaat om mensen die bij ons gewerkt hebben of nog steeds bij ons werken. Wij zijn verantwoordelijk voor hun gezondheid en moeten dat serieus nemen. Wat we kunnen doen, doen we eraan,” zegt ze.

 

327 meldingen

Tijdens militaire missies werd in het kamp afval met benzine en kerosine verbrand in de open lucht. Het ging onder meer om huishoudelijk afval, medicijnresten en banden. In de rook van die zogenoemde burnpits kunnen giftige stoffen hebben gezeten. Onder uitgezonden militairen ontstond onrust nadat collega’s gezondheidsklachten hadden gemeld die verband zouden houden met burnpits.

Begin februari opende minister Bijleveld een meldpunt. Daar zijn inmiddels 327 meldingen binnengekomen. Een deel van die mensen maakt zich zorgen en een deel denkt daadwerkelijk ziek te zijn geworden van burnpits. Klachten die worden genoemd zijn onder meer oogklachten, astma, COPD, maar ook een herseninfarct of lymfeklierkanker.

 

Dertigers

Jurist Ferre van de Nadort maakt zich al langer sterk voor veteranen die tijdens een militaire missie zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Hij startte al eerder een meldpunt burnpits. Daar kwamen al 586 meldingen binnen, waaronder 272 van mensen met ernstige klachten. “Het gaat vooral om longklachten en om hart- en vaatziekten”, vertelt Van de Nadort. “Wat me opvalt zijn de geboortedata, veelal na 1980. We hebben het dus echt over dertigers.”

Van de Nadort is bang dat de uiteindelijke onderzoeksvraag van het RIVM te beperkt wordt. “Als het alleen over de rook van de burnpits gaat, weet ik het antwoord al: we kunnen niet alle klachten toeschrijven aan de burnpits.”

 

Niet eerste onderzoek

Minister Bijleveld zegt dat ze breder wil kijken dan alleen de rook van burnpits. “Bij de analyse willen we ook andere dingen bekijken die de luchtkwaliteit en misschien ook de longfuctie van mensen beïnvloeden.”

Het is niet voor het eerst dat militairen en ex-militairen zich zorgen maken over hun gezondheid en een verband leggen met hun werkzaamheden voor Defensie. Het ministerie liet het RIVM eerder al onderzoek doen naar de kankerverwekkende reinigingsmiddelen PX-10 en de giftige chroom-6-verf.

 

Jurist Ferre van de Nadort is kritisch op het voornemen om onderzoek te laten doen door het RIVM.
0

De stand in België: 90 meldingen van ongeruste Belgische militairen

DeMorgen | Belgische militairen zijn in Afghanistan blootgesteld aan rook uit een burn-pit, een grote afvalverbrandingskuil in openlucht. Drie weken na de opening van een meldpunt door de vakbond ACMP hebben zich meer dan negentig militairen gemeld die denken ziek te zijn door de burn-pit of die zich daar zorgen over maken.

Bij de legervakbond ACMP lopen elke dag een handvol meldingen binnen van militairen die vrezen voor hun gezondheid. “Ze stellen zich vragen over hun huidige gezondheidstoestand, de toekomstige evolutie van hun gezondheid en het gebrek aan opvolging vanuit het leger”, schrijft de grootste legervakbond in een tussentijds rapport. Ongeveer alle melders hebben tijdens hun missie op de luchtmachtbasis in het Afghaanse Kandahar, tussen 2008 en 2012, last gehad van de burn-pit. Dit ging van een prikkelende keel en geurhinder door de rook, over regelmatige lichte hoofdpijn en bloedneuzen tot zware ademhalingsproblemen, slapeloosheid, pijn in de borst en diarree.

Zes militairen denken dat ze vandaag een ziekte hebben die gerelateerd is aan hun toenmalige blootstelling aan de burn-pit. Ze kampen onder meer met chronische bronchitis, astma, spijsverterings problemen en huidklachten. Tientallen andere militairen die in Kandahar waren, vrezen op termijn met ziekten geconfronteerd te worden.

Alles verbrand
Voornamelijk in Afghanistan en Irak wisten buitenlandse militairen op missie zich jarenlang geen raad met hun afval. Huishoudafval, maar ook plastic, olieresten, autobanden, hout, batterijen en aluminium blikken. Ze vonden er vaak niets beter op dan het allemaal te verbranden – in de openlucht, in een uithoek van hun kamp. Ook op Kandahar Airfield, een basis in Afghanistan waar in totaal bijna 2.000 Belgische militairen verbleven, werd per etmaal 100 ton afval verbrand in een burn-pit.

Militairen op missie ademden de rook uit de burn-pits regelmatig in. Duizenden Amerikaanse en honderden Nederlandse militairen denken intussen, met het verstrijken van de jaren, dat de rook hun gezondheid heeft geschaad. De Amerikaanse overheid erkent momenteel ruim 2.300 gevallen. Onder meer voormalige vicepresident Joe Biden vermoedt dat zijn zoon, militair en overleden aan de gevolgen van een hersentumor, ziek is geworden door de rook uit burn-pits. Onlangs is in Nederland een onafhankelijke studie gestart naar de gezondheidsrisico’s.

Het Belgisch leger benadrukte drie weken geleden, toen deze krant als eerste over de burn-pit in Kandahar berichtte, dat onze militairen zich geen zorgen hoeven te maken. Volgens de legerleiding was er in het kamp geen probleem met de luchtkwaliteit. Zij steunden daarvoor op een eigen rapport over de luchtkwaliteit ter plaatse. Maar onderzoek van De Morgen toonde aan dat dit rapport te wensen overlaat. Het is gebaseerd op een handvol metingen over een periode van negen dagen, op een moment dat de wind uit de verkeerde richting blies en de burn-pit niet altijd voluit draaide.

De legerleiding verzekerde ook dat er geen klachten waren over de missie in Kandahar. Maar vandaag blijkt dat er niet echt gezocht is. Tot ongenoegen van de vakbond ACMP. “Het aantal meldingen en hun inhoud geven aan dat er wel degelijk voldoende reden is om het probleem ernstig te nemen en grondig te onderzoeken”, reageert de bond. “Blijven stellen dat er niets aan de hand is, zoals de legertop doet, is het licht van de zon ontkennen.”

“We nemen deze situatie zeer ernstig. omdat we bekommerd zijn om de gezondheid en het welzijn van onze werknemers”, reageert de
persdienst van het leger. “De situatie wordt grondig geanalyseerd.”

Lees het hele artikel in DeMorgen

3

Vreugde over onderzoek bij initiatiefnemers burnpit.nl

Minister Bijleveld is blijkens het besluit tot een onderzoek naar burnpits doordrongen van de ernst van de situatie die de afgelopen maanden uitvoerig is geschetst door de initiatiefnemers achter burnpit.nl.  Aanvankelijk meldde de minister nog niet bekend te zijn met gezondheidsklachten als gevolg van burnpits. Met de aankondiging van nader onderzoek, heeft de minister een draai gemaakt in dit dossier.

Het initiatief van burnpit.nl kreeg brede steun in de Tweede Kamer, die de minister dwong om openheid van zaken te geven over het probleem dat aanvankelijk nog werd ontkend door de minister van Defensie. Ook toxicoloog Martin van den Berg bevestigde onlangs dat zijns inziens met name de gerapporteerde longproblemen een relatie hebben met de blootstelling aan stoffen tijdens uitzendingen van militairen.

Amerikaans onderzoek heeft dit verband al eerder aangetoond. In Amerika worden militairen daarom al gecompenseerd voor gezondheidsschade waar de minister nu onderzoek naar laat doen. Hoe de minister vorm wil geven aan het onderzoek, is nog niet bekend. In een brief aan de Kamercommissie van 6 maart 2019 drong het collectief al aan om te voorkomen dat er een nieuw chroom-6 dossier ontstaat, waarbij slachtoffers jarenlang moeten wachten op erkenning.

Het collectief zorgde voor erkenning van de problemen die zijn ontstaan door het militaire gebruik om afval te verbranden tijdens missies. Het collectief heeft de afgelopen maanden meer dan 600 meldingen binnen gekregen van militairen die zich zorgen maken over hun gezondheid. 272 Militairen geven aan gezondheidsklachten te hebben. Verreweg het merendeel van die militairen hadden longproblemen.

0

Ook in België aandacht voor burn pits

DeMorgen meldt vandaag dat bijna tweeduizend Belgische militairen in Afghanistan zijn blootgesteld aan giftige rook uit een burnpit. Volgens de legerleiding is er geen probleem, maar die baseert zich volgens toxicologen op een twijfelachtig onderzoek. Een uittreksel van het artikel in DeMorgen.

Net als in Nederland, blijkt ook het Belgische Ministerie van Defensie in eerste instantie te ontkennen dat er meldingen van gezondheidsklachten onder Belgische militairen zijn.

Volgens het Belgisch leger is er voor Belgische militairen geen reden tot paniek. Het leger heeft geen weet van “ernstige of blijvende gezondheidsklachten” gerelateerd aan burn-pits, reageert de persdienst. Bovendien bleek uit een onderzoek uit 2011 dat de luchtvervuiling in Kandahar “binnen de grenzen” viel.

De krijgsmacht wil zelf niet meer uitleg geven over dit “gevoelige” onderzoek, maar De Morgen kon het rapport daarover toch in handen krijgen en voorleggen aan milieu-epidemioloog Tim Nawrot (UHasselt) en toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). Zij komen onafhankelijk van elkaar tot hetzelfde besluit: het onderzoek is twijfelachtig. Er werd maar een handvol metingen uitgevoerd, over een periode van slechts negen dagen, op een moment dat de wind verkeerd stond en de burn-pit niet op volle toeren draaide.

“Het leger heeft de acute toxiciteit gemeten”, verduidelijkt Tytgat. “Dat is geen probleem an sich, maar op basis daarvan wetenschappelijk verantwoorde besluiten maken over chronische toxiciteit en de laattijdige gezondheidseffecten is moeilijk. Om goed te zijn had men deze metingen vier à vijf keer moeten herhalen, tijdens meerdere maanden om de invloed van temperatuur, wind en regen in te calculeren.”

‘Ze ademden dezelfde lucht in’

Ferre van de Nadort, een jurist en voormalig beroepsmilitair die in Nederland onderzoek heeft verricht naar burn-pits, is ervan overtuigd dat er ook Belgen ziek moeten zijn. “Het kan bijna niet anders”, reageert hij. “Op Kandahar Airfield werkten en sliepen ze naast de Nederlanders. Ze ademden dezelfde lucht in.” 

Van de Nadort is niet verbaasd dat er voorlopig geen klachten zijn binnengekomen bij het leger. “In Nederland is het precies hetzelfde verlopen. Toen ik informatie opvroeg over de burn-pits, vertelde de Nederlandse legerleiding me eerst dat er geen klachten waren. Volgens hun eigen onderzoeken was er ook geen probleem. Pas toen de hele zaak onlangs publieke aandacht kreeg, werd de link gelegd en stroomden de meldingen binnen. Hun onderzoeken bleken broddelwerk.”

Lees het hele artikel.

1 2 3 4