Tarin Kowt (Kamp Holland) - Afghanistan

Kamp Holland (Tarin Kowt) was een Nederlandse ISAF-locatie van de Task Force Uruzgan. Kamp Holland was operationeel van juli 2006 tot en met juli 2010. Gedurende die periode bevonden zich ongeveer 1.200 Nederlandse militairen en 400 Australische militairen op de FOB. Het afval werd in een open burn pit verbrand. Later, waarschijnlijk rond 2008, kwamen er ook ovens. De ovens hebben volgens verklaringen niet of nauwelijks gebrand door technische problemen. Het afval werd daarom tot eind 2010 verbrand in een open burnpit.

Burnpit.nl is een initiatief van Van de Nadort (www.oneerlijk-ontslag.nl).

Klachten? Neem contact op. Gratis intake. Uw schade verhaald.

Binnen het collectief wordt informatie gedeeld, kennis gebundeld en juridische bijstand verleend. Zo staan we sterk. Daarmee hebben we burnpits al op de politieke agenda gekregen en erkenning dichterbij gebracht. Wij zorgen dat u de schade vergoed krijgt.

Wij delen informatie die wij hebben over burnpits

WAT WETEN WIJ OVER BLOOTSTELLINGEN OP KAMP HOLLAND?

Naast blootstelling aan de burnpit, worden militairen blootgesteld aan uitlaatgassen van aggregaten (24/7), de shitpit, voedsel dat op een te hoge temperatuur wordt bewaard, luchtverontreiniging, verontreinigd (douche) water, electromagnetische straling van bombjammers en (ultra)fijnstof.

Sinds 1 augustus 2006 is Task Force Uruzgan (TFU) Initial Operational Capable. Materieel wordt door Nederlandse konvooien van Kandahar naar Uruzgan aangevoerd. De opbouw van de kampementen te Tarin Kowt en Deh Rawod neemt begin 2007 vormen aan te nemen, maar door met name een schaarste in beschikbaar luchttransport en de gevoelige en dunne logistieke lijn is er stagnatie in de aanvoer van materieel, waarin ook tekorten ontstaan. Militairen slapen in tenten, en niet in de geplande gepantserde containers. Volgens Defensie had dit ‘voornamelijk’ te maken met de leveringstermijn van de fabrikant. De gepantserde containers kwamen er in 2007. Vanaf augustus 2010 begon het vertrek van Nederlandse militairen uit Tarin Kowt.

Foto: burnpit.nl. Luchtfoto Tarin Kort 2009. De burnpit bevond zich aan de Oost-zijde van het kamp. De shitpits (twee zwarte vierkanten) bevonden zich aan de West-zijde.

Vuil werd verbrand in een open burnpit. De Burnpit bevond zich naar verluidt ten Oosten van het kamp. Ik kreeg veel meldingen dat de Kamp Holland regelmatig onder een dikke rookdeken lag. Deze meldingen worden bevestigd door de windroos (jaarlijks gemiddelde windrichtingen) van het nabijgelegen Tarin Kowt Airfield. Ook kreeg ik meldingen over de dieselgeneratoren die dag en nacht aan zouden staan. Ook daarover zou ik nog meer informatie willen hebben.

FALENDE VERBRANDINGSOVENS

De ovens die de Defensie Materieel Organisatie (DMO) in 2008 aankocht, werken niet. Tot het vertrek uit Kamp Holland werd daarom gebruik gemaakt van de burnpit, waarop ook het afval van een naburig Amerikaans kamp werd verbrand.

Eind 2008 werden er ovens geplaatst bij Kamp Holland door de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Volgens de begroting van 2008, zouden er drie verbrandingsovens worden geplaatst op Kamp Holland. Dat zou samenhangen met de milieueisen: de verwerking van afval zou zo op een milieuhygiënisch meer beheerste manier kunnen verlopen (zie de begroting van 2008) en aan de ongezonde situatie zou een einde komen. Groots aangekondigd, blijken de ovens al snel niet geschikt voor de hoeveelheid aangeboden afval, zijn ze moeilijk brandend te houden, werkt de transportband niet, is de laadingang te klein en blijken de ovens niet tegen hitte te kunnen. De ovens zijn daarom niet gebruikt voor vuilverbranding.

Van het niet-werken van de ovens wordt in Nederland geen melding gemaakt. Ook wordt de Tweede Kamer daarover in 2010 niet geïnformeerd. Defensie benadrukt zelfs het bestaan en het gebruik van de ovens op Kamp Holland. Zo is er bijvoorbeeld op 26 juni 2010 een “persmoment” waar wordt bericht over een ceremonie waarbij opium met de ovens wordt verbrand. Er wordt groots uitgepakt: Nederland stuurt een afvaardiging, er wordt gespeecht en er is een fotograaf van het Mediacentrum Defensie (MCD) aanwezig. Groots is de presentatie van de ovens. Maar uitgerekend die defensiefotograaf maakt een foto waarop op de achtergrond de brandende en rokende burnpit staat. Ook de aanwezige Nederlandse ‘hoogwaardigheidsbekleders’ moeten dat hebben opgemerkt.

Diesel, kerosine en bladders op burnpits

In uitzendgebied werd alle denkbare afval op burnpits verbrand. Ook (afgekeurde) brandstof en de grote voorraadzakken (bladders) moesten worden verwerkt. Va...

SECOND OPINION


Ontevreden over uw huidige advocaat of rechtshulpverlener?

Heeft u twijfel over de wijze waarop uw huidige advocaat of rechtsbijstandverzekeraar met uw zaak omgaat? Dan kunt u uw zaak aan ons voorleggen. Wij geven u dan een eerlijk en duidelijk oordeel!

Burnpit

1 Comment

One thought on “Afghanistan – Kamp Holland – Tarin Kowt (TK)
  1. Onze taak was intern transport. Dit hield ook in dat we afval naar de burnpit moesten rijden en lossen. Vaak stonk het en rook echt chemisch.
    Tevens was een terrein langs de burnpit wat van de Nederlanders was. Hier kwamen wij ook regelmatig. Er is als ’t goed is telkens een registratie gemaakt van de tijd die wij daar aanwezig waren. Echter betwijfel ik of die er nog is.

Geef een antwoord

Your email address will not be published. Required fields are marked *