Gezondheidseffecten van burnpits, fijnstof en gevaarlijke stoffen

COLLECTIEF STAAN WE STERKER

Alle informatie over burnpits gebundeld op één site. Hier maken we samen één vuist. Dat heeft veel nieuwe informatie opgeleverd, onthullingen en nieuwe inzichten. Maar we zijn er nog niet. Sluit je aan bij het collectief. Alleen zo krijgen slachtoffers van burnpits en blootstelling aan giftige stoffen de erkenning die ze verdienen.

Burnpit.nl is een initiatief van Van de Nadort (www.oneerlijk-ontslag.nl).

Klachten? Neem contact op. Gratis intake. Uw schade verhaald.

Binnen het collectief wordt informatie gedeeld, kennis gebundeld en juridische bijstand verleend. Zo staan we sterk. Daarmee hebben we burnpits al op de politieke agenda gekregen en erkenning dichterbij gebracht. Wij zorgen dat u de schade vergoed krijgt.

Wij verzamel de informatie en delen het met u.

Gezondheidseffecten van uitzendingen

In de Verenigde Staten wordt een verband aangenomen - door het samenstel van blootstellingen beoordelen - tussen uitzendingen en ademhalingsproblemen bij veteranen, zoals astma, constrictieve bronchiolitus (CB), COPD en acute eosinofiele pneumonie.

Gedurende de laatste decennia zijn ongeveer 30.000 Nederlandse militairen uitgezonden naar het Midden-Oosten en Afrika. Tijdens deze uitzendingen zijn militairen naast de gevaren van gevechtshandelingen ook blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, (ultra)fijnstof, giftige rook, luchtverontreiniging en metaaldeeltjes. Naast directe gezondheidsschade als gevolg van gevechtshandelingen zijn er ook later optredende gezondheidseffecten. Bijvoorbeeld PTSS of een toename in ademhalingsproblemen bij veteranen die uitgezonden zijn geweest naar het Midden-Oosten of Afrika.

De ademhalingsproblemen van veteranen, zijn lastig toe te schrijven aan een blootstelling aan één enkele stof of bron. Er is immers sprake van een continue blootstelling aan verschillende stoffen en bronnen. Naar onze mening is het daarom niet juist om voor elke stof of bron afzonderlijk te beoordelen of deze op zichzelf een aandoening heeft veroorzaakt, maar moet er naar het complete samenstel van stoffen worden gekeken. Dat is de conclusie van recentelijk onderzoek in de Verenigde Staten.

“Current evidence indicates that deployment-related environmental (PM, burn pit, air pollution, metal particles), combat (blast, stress) and other exposures (smoking, physical activity, military living conditions), and psychological trauma more generally, may be associated with several respiratory conditions in military personnel, such as asthma, CB, COPD, sinusitis, and AEP.”

In de Verenigde Staten wordt een verband aangenomen – door het samenstel van blootstellingen beoordelen – tussen uitzendingen en ademhalingsproblemen bij veteranen, zoals astma, constrictieve bronchiolitus (CB), COPD en acute eosinofiele pneumonie.

In de Verenigde Staten is 2.318 keer dienstverband vastgesteld in de burnpit-zaken.

Volgens een bericht in de New York Times op 12 februari 2019, waren er in de Verenigde Staten van 2007 tot 31 november 2018 ruim 11.000 verzoeken (waarbij een beroep werd gedaan op blootstelling aan de rook van burn pits) tot erkenning van een dienstverband ingediend. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie is daarvan 2.318 keer dienstverband vastgesteld.

Foto: burnpit.nl. De burnpit bij Kamp Holland, Tarin Komt, Uruzgan in 2009.

Voertuigbewegingen, rook of wind: in de gebieden waar Nederlandse militairen in het Midden-Oosten of Afrika zijn gelegerd, is constant blootstelling aan (fijn)stof al dan niet in combinatie met gevaarlijke stoffen. Niet alleen de rook uit burnpits bevat gevaarlijke stoffen en fijnstof die zowel korte als lange termijneffecten kunnen hebben op de gezondheid. Ook metalen en (fijn)stof hebben nadelige effecten op de gezondheid.

Foto: NIMH. Stof en opwaaiend woestijnzand. Uruzgan in 2009.

Dit onderzoek richt zich op het verband tussen blootstelling aan rook uit burn pits en een uitbarsting van ademhalings- en cardiovasculaire problemen bij veteranen. De onderzoekers concludeerden dat er een verband tussen de blootstelling aan de rook uit burn pits en de uitbarsting van ademhalings- en cardiovasculaire problemen bij uitgezonden militairen is.

Lange-termijn effecten op huid, longen, ogen, nieren, (centraal) zenuwstelsel, lever, voortplanting, vatenstelsel en maag-darmkanaal...

Het Amerikaanse Institite of Medicine (IOM) deed in 2011 onderzoek naar de lange-termijngevolgen bij blootstelling aan de rook uit burn pits. Tijdens metingen nam zij concentraties polychloordibenzo-p-dioxinen, dibenzo-p-furans (PCDDs/Fs), polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs), vluchtige organische stoffen (VOCs) en fijnstof waar. Zij waarschuwt voor lange-termijn effecten op huid, longen, ogen, nieren, (centraal) zenuwstelsel, lever, voortplanting, vatenstelsel en maag-darmkanaal.

Laatste nieuws

SECOND OPINION


Ontevreden over uw huidige advocaat of rechtshulpverlener?

Heeft u twijfel over de wijze waarop uw huidige advocaat of rechtsbijstandverzekeraar met uw zaak omgaat? Dan kunt u uw zaak aan ons voorleggen. Wij geven u dan een eerlijk en duidelijk oordeel!

Nieuws uit de Verenigde Staten