0

Ook in België aandacht voor burn pits

DeMorgen meldt vandaag dat bijna tweeduizend Belgische militairen in Afghanistan zijn blootgesteld aan giftige rook uit een burnpit. Volgens de legerleiding is er geen probleem, maar die baseert zich volgens toxicologen op een twijfelachtig onderzoek. Een uittreksel van het artikel in DeMorgen.

Net als in Nederland, blijkt ook het Belgische Ministerie van Defensie in eerste instantie te ontkennen dat er meldingen van gezondheidsklachten onder Belgische militairen zijn.

Volgens het Belgisch leger is er voor Belgische militairen geen reden tot paniek. Het leger heeft geen weet van “ernstige of blijvende gezondheidsklachten” gerelateerd aan burn-pits, reageert de persdienst. Bovendien bleek uit een onderzoek uit 2011 dat de luchtvervuiling in Kandahar “binnen de grenzen” viel.

De krijgsmacht wil zelf niet meer uitleg geven over dit “gevoelige” onderzoek, maar De Morgen kon het rapport daarover toch in handen krijgen en voorleggen aan milieu-epidemioloog Tim Nawrot (UHasselt) en toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). Zij komen onafhankelijk van elkaar tot hetzelfde besluit: het onderzoek is twijfelachtig. Er werd maar een handvol metingen uitgevoerd, over een periode van slechts negen dagen, op een moment dat de wind verkeerd stond en de burn-pit niet op volle toeren draaide.

“Het leger heeft de acute toxiciteit gemeten”, verduidelijkt Tytgat. “Dat is geen probleem an sich, maar op basis daarvan wetenschappelijk verantwoorde besluiten maken over chronische toxiciteit en de laattijdige gezondheidseffecten is moeilijk. Om goed te zijn had men deze metingen vier à vijf keer moeten herhalen, tijdens meerdere maanden om de invloed van temperatuur, wind en regen in te calculeren.”

‘Ze ademden dezelfde lucht in’

Ferre van de Nadort, een jurist en voormalig beroepsmilitair die in Nederland onderzoek heeft verricht naar burn-pits, is ervan overtuigd dat er ook Belgen ziek moeten zijn. “Het kan bijna niet anders”, reageert hij. “Op Kandahar Airfield werkten en sliepen ze naast de Nederlanders. Ze ademden dezelfde lucht in.” 

Van de Nadort is niet verbaasd dat er voorlopig geen klachten zijn binnengekomen bij het leger. “In Nederland is het precies hetzelfde verlopen. Toen ik informatie opvroeg over de burn-pits, vertelde de Nederlandse legerleiding me eerst dat er geen klachten waren. Volgens hun eigen onderzoeken was er ook geen probleem. Pas toen de hele zaak onlangs publieke aandacht kreeg, werd de link gelegd en stroomden de meldingen binnen. Hun onderzoeken bleken broddelwerk.”

Lees het hele artikel.

2

Defensiemeldpunt heeft de schijn tegen

Minister Bijleveld (Defensie) beloofde tijdens het vragenuur vorige week dat zij een meldpunt zal inrichten voor ex-werknemers die ziek zijn geworden door het werken bij Defensie. Gisteren werd een Defensiemeldpunt geopend. Door de slachtoffers die zich via burnpit.nl hebben verenigd, worden grote vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van dat meldpunt. Ook lijkt Defensie weinig te hebben geleerd uit het verleden.

Defensie heeft er voor gekozen om een meldpunt in te richten bij de Stichting CAOP, volgens haar een onafhankelijke  organisatie. In de raad van bestuur van deze stichting zit een voormalig Hoofd Directeur Personeel van Defensie en tevens oud-contingentscommandant in Afghanistan in 2010. Hij moet toentertijd wel op de hoogte zijn geweest van burnpits in Afghanistan. Naast hem maakt ook de Directeur Werkgeverszaken Defensie deel uit van het orgaan dat toezicht houdt op de stichting. Daarmee wordt de schijn van partijdigheid gewekt.

 

Niet geleerd van het verleden

De betrokkenheid van oud-commandanten bij het Defensiemeldpunt, vertoont veel gelijkenis met de chroom-6 zaak. Toen koos Defensie er voor om een oud-commandant, oud-generaal Freek Groen, aan te stellen als onderzoeksleider van het onderzoek naar de kankerverwekkende chroomverf. Toen bekend werd dat Groen van 1984 tot en met 1992 een hoge leidinggevende was op de vliegbasis Twenthe, moest hij zich terug trekken.

0

Aanmelden bij het onafhankelijk Meldpunt burnpits

Het Meldpunt burnpits deelt informatie, bundelt kennis en verleent juridische bijstand verleend. Binnen dit collectief hebben zich de slachtoffers van burnpits verenigd. Zo staan we sterk en zo geeft het Meldpunt burnpits Defensie richting. Daarmee hebben we burnpits al op de politieke agenda gekregen en erkenning dichterbij gebracht. Samen sterk door kennis, onderzoek en juridische bijstand!

Het collectief dat zich bij het Meldpunt burnpits heeft verenigd heeft in korte tijd aandacht gevraagd en gekregen voor burnpits. Dat kon omdat slachtoffers en collega’s massaal informatie hebben gedeeld. Op die manier heeft het Meldpunt burnpits de ontkenningen door de Minister van Defensie getrotseerd en burnpits boven aan op de politieke agenda gekregen.

Maar we zijn er nog niet. Sterker nog: we zijn nog maar net begonnen. Met de vele meldingen willen we geneeskundig onderzoek laten uitvoeren, buiten de gezondheidsorganisatie van Defensie. Waarom? Omdat het Meldpunt burnpits Defensie geen invloed wil laten uitoefenen op de uitkomst en de duur van zo’n onderzoek. Het Meldpunt burnpits wil geen tweede slepend  Chroom-6 dossier.

 

Klachten? Neem contact op. Gratis intake. Uw schade verhaald.

Binnen het collectief wordt informatie gedeeld, kennis gebundeld en juridische bijstand verleend. Zo staan we sterk. Daarmee hebben we burnpits al op de politieke agenda gekregen en erkenning dichterbij gebracht. Wij zorgen dat u de schade vergoed krijgt.

 

Vertrouwelijkheid voorop

Dagelijks krijgen wij tientallen meldingen binnen van slachtoffers, maar ook van (actief) dienende militairen. Deze meldingen zijn van belang voor het onderzoek. Veel melders maken duidelijk dat zij geen of weinig vertrouwen in Defensie hebben en daarom niet willen dat hun identiteit bij Defensie bekend wordt. Dat respecteren wij.

Meldingen worden bij de het Meldpunt burnpits vertrouwelijk behandeld. Daarom doet het Meldpunt burnpits Defensie geen mededelingen over de identiteit van de melders.

 

Juridische bijstand

Binnen het meldpunt burnpits is het mogelijk om juridische bijstand te krijgen. Door het collectief kunnen de kosten hiervan worden beperkt. Maar wij gaan verder, waar anderen stoppen. Het Meldpunt burnpits werkt actief aan verandering van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door het verlangen van het recht op periodiek geneeskundig onderzoek en monitoring bij een zorginstelling naar keuze voor rekening van Defensie. Dat zou volgens ons voor alle veteranen moeten gelden. Wij onderscheiden ons met de lobby om regelgeving aan te passen van andere (rechts)hulpverleners. Als lid van het collectief profiteert u daarvan.