3

Vreugde over onderzoek bij initiatiefnemers burnpit.nl

Minister Bijleveld is blijkens het besluit tot een onderzoek naar burnpits doordrongen van de ernst van de situatie die de afgelopen maanden uitvoerig is geschetst door de initiatiefnemers achter burnpit.nl.  Aanvankelijk meldde de minister nog niet bekend te zijn met gezondheidsklachten als gevolg van burnpits. Met de aankondiging van nader onderzoek, heeft de minister een draai gemaakt in dit dossier.

Het initiatief van burnpit.nl kreeg brede steun in de Tweede Kamer, die de minister dwong om openheid van zaken te geven over het probleem dat aanvankelijk nog werd ontkend door de minister van Defensie. Ook toxicoloog Martin van den Berg bevestigde onlangs dat zijns inziens met name de gerapporteerde longproblemen een relatie hebben met de blootstelling aan stoffen tijdens uitzendingen van militairen.

Amerikaans onderzoek heeft dit verband al eerder aangetoond. In Amerika worden militairen daarom al gecompenseerd voor gezondheidsschade waar de minister nu onderzoek naar laat doen. Hoe de minister vorm wil geven aan het onderzoek, is nog niet bekend. In een brief aan de Kamercommissie van 6 maart 2019 drong het collectief al aan om te voorkomen dat er een nieuw chroom-6 dossier ontstaat, waarbij slachtoffers jarenlang moeten wachten op erkenning.

Het collectief zorgde voor erkenning van de problemen die zijn ontstaan door het militaire gebruik om afval te verbranden tijdens missies. Het collectief heeft de afgelopen maanden meer dan 600 meldingen binnen gekregen van militairen die zich zorgen maken over hun gezondheid. 272 Militairen geven aan gezondheidsklachten te hebben. Verreweg het merendeel van die militairen hadden longproblemen.

3 Comments

3 thoughts on “Vreugde over onderzoek bij initiatiefnemers burnpit.nl
  1. Is er ook al onderzocht wat de conclusies waren van een luchtmeting in Pohl E Komry waar de mariniers verbleven destijds?

    1. Niet voor zover ik weet.

  2. In kamp Holand werden 2 brandovens geplaatst. Echter deze hebben nooit fatsoenlijk gewerkt. De rotzooi die erin gegooid werd verstopte de ovens. Hoe vaak er Haagse specialisten langs zijn geweest weet ik niet maar dat was wel heel vaak. Dus werd alles maar buiten die dingen verbrand.

Geef een antwoord

Your email address will not be published. Required fields are marked *