0

Minister gaat in overleg met burnpit.nl

De Tweede Kamer pakte minister Ank Bijleveld van Defensie gisteren tijdens het vragenuur hard aan in de burnpits-affaire. Zij moet ernstige medische klachten van militairen erkennen en de ‘wegmoffelcultuur’ bij Defensie bestrijden. Ook stemde de Tweede Kamer in met een kamerdebat over de affaire.

Eerder gaf het Meldpunt burn pits aan dat er meer dan 350 meldingen en tips waren binnengekomen en dat er zich tussen 70 en 80 veteranen hebben gemeld met gezondheidsproblemen. Inmiddels staat het aantal meldingen van veteranen met gezondheidsproblemen en -zorgen op 122.

Volgens Minister Bijleveld heeft Defensie tot nu toe vier officiële meldingen binnengekregen over gezondheidsklachten door ‘burnpits’. Minister Bijleveld heeft dat gezegd tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Ze laat wellicht onafhankelijk onderzoek doen naar de relatie tussen burnpits en de gemelde gezondheidsklachten. De minister beloofde contact op te nemen met Van de Nadort over het meldpunt burnpits.

Vorige week nog zei Bijleveld dat er geen formele meldingen bekend waren bij Defensie. Dat deed ze in reactie op een door Van de Nadort geopenbaarde brief, waarin het pensioenfonds ABP namens de minister van Defensie erkent dat een militair in Afghanistan blootgesteld was aan toxische stoffen en gassen. De minister herhaalde in het vragenuur dat het hier niet ging om een officiële melding van een gezondheidsklacht.

De toezeggingen van de minister zijn een kleine stap in de richting van het doel dat met het Meldpunt burnpits werd beoogd. Het Meldpunt burn pits maakte eerder de volgende eisen bekend.

  1. Volledige openbaarmaking van alle informatie over burn pits.
  2. Periodieke medische controle voor rekening van defensie voor alle (ex)militairen die zijn blootgesteld aan burn pits.
  3. Een onafhankelijk platform voor slachtoffers van burn pits.
  4. Toegang tot rechtspositionele vergoedingen en financiering van rechtsbijstand
  5. Verbod op het gebruik van burn pits, tenzij dat operationeel onvermijdelijk is en uitsluitend met toestemming van de Tweede Kamer.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *