Burn pits

Tijdens militaire uitzendingen was het gebruikelijk dat afval werd verbrand in zogenoemde burn pits. Het ging daarbij niet alleen om huishoudelijk afval, maar ook om bijvoorbeeld banden, afgewerkte olie, accu's, chemisch en medisch afval, munitiedelen, stront, etc. Het kan haast niet anders dan dat er in de rook van deze burn pits giftige stoffen hebben gezeten. In de VS is de discussie flink opgelaaid en hebben zich ruim 142.000 veteranen gemeld bij een daarvoor opgericht meldpunt.

Vreemd genoeg is er in Nederland weinig aandacht voor deze burn pits, terwijl ook onze militairen aan de rook uit deze burn pits zijn blootgesteld.

Burnpit.nl is een initiatief van Van de Nadort (www.oneerlijk-ontslag.nl).

Er wordt volop aan deze pagina gewerkt!

Hulp is altijd welkom...

Vul het formulier in en deel wat u weet

WAT WEET U?

Ik ben op zoek naar alle denkbare informatie over burn pits, zoals bijvoorbeeld de locatie, het type en beeldmateriaal.

Op enig moment werden naast de burn pits ook overs gebruikt. Ik wil ook graag weten wie de fabrikant van deze ovens is en waarom deze niet in plaats van de burn pits werden gebruikt.

Verder weet ik dat er een poging door Defensie is gedaan om een mobiele oven te laten ontwikkelen (de WER). Buiten een aankondiging, heb ik daar niets meer over kunnen vinden. Ook over die oven wil ik meer weten.

Kandahar Airfield 2011: 'verbrandingsovens'

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Locatie burn-pit (verplicht)

Jaartal burn-pit (verplicht)

Uw bericht (optioneel)

Ik heb kennis van het privacystatement (verplicht)

privacystatement

Ik verzamel de informatie en delen het met u.

WAT WEET IK?

HET GEBRUIK VAN BURN PITS

Een burn pit is een aangewezen gebied waar afval wordt verbrand in de open lucht. Burn pits waren in Afghanistan en Irak gelegen binnen de grenzen van de compound. Meestal aangrenzend of in de directe nabijheid van slaap- en werkplaatsen.

Vrijwel alles werd verbrand op de burn pits, zoals bijvoorbeeld: chemisch afval, verf, ontlasting, metalen en aluminium blikken, munitie, brandstof en (afgewerkte) olie en smeermiddelen, plastic en Styrofoam, rubber, hout en papier en voedsel.

Bij burn pits komen meer schadelijke stoffen vrij dan bij gecontroleerde afvalverbranding, zoals bij een commerciële vuilverbrander.

HOE VAAK BRANDDEN BURN PITS

De hoeveelheid afval die moest worden vernietigd bij een uitzending was groot. De hoeveelheid afval die op Kandahar Airfield (KAF) alleen al werd verbrand was 90 ton per dag. Omdat de burn pits de enige manier waren om dit afval te verbranden, brandden ze dag en nacht. Ongeacht de windrichting.

GEZONDHEIDSRISICO’S

De rook uit burn pits bevat gevaarlijke stoffen en fijnstof die zowel korte als lange termijneffecten kunnen hebben op de gezondheid. Zeker bij een langdurige blootstelling of bij personen die daarvoor extra gevoelig zijn, zoals bij asthma of andere hart- en longaandoeningen.

De giftige stoffen die bij een burn pit vrijkomen, kunnen klachten veroorzaken aan de huid, ogen, ademhalingswegen, hart- en vatenstelsel, maagdarmkanaal en interne organen.

ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN

Op dit moment is er nog onvoldoende onderzoek naar de lange termijn effecten van blootstelling aan de rook uit burn pits gedaan. Ik probeer met burnpit.nl informatie te verzamelen en te documenteren, te inventariseren  over het gebruik van en de blootstelling aan burn pits.

Burn pit Kamp Holland Tarin Kowt (TK) 2009

LOCATIES BURN PITS DIE ZIJN GEMELD

Bagram Air Base (Afghanistan)
Camp Holland Tarin Kowt (Afghanistan)
Kabul (Afghanistan)
Asamawah (Afghanistan)
Deh-Rawod (Afghanistan)
Kandahar Air base (Afghanistan)

Bosnië

Talil (Irak)

Doha (Qatar)

2016 Onderzoek door het Department of Veterans Affairs

Dit onderzoek richt zich op het verband tussen blootstelling aan rook uit burn pits en een uitbarsting van ademhalings- en cardiovasculaire problemen bij veteranen. De onderzoekers concludeerden dat er een verband tussen de blootstelling aan de rook uit burn pits en de uitbarsting van ademhalings- en cardiovasculaire problemen bij uitgezonden militairen is.

2011 Onderzoek Institute of Medicine (IOM)

Het Amerikaanse Institite of Medicine (IOM) deed in 2011 onderzoek naar de lange-termijngevolgen bij blootstelling aan de rook uit burn pits. Tijdens metingen nam zij concentraties polychloordibenzo-p-dioxinen, dibenzo-p-furans (PCDDs/Fs), polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs), vluchtige organische stoffen (VOCs) en fijnstof waar. Zij waarschuwt voor lange-termijn effecten op huid, longen, ogen, nieren, (centraal) zenuwstelsel, lever, voortplanting, vatenstelsel en maag-darmkanaal.

Ook defensie is gevraagd om informatie

WAT WEET DEFENSIE?

Bij Defensie moet ook informatie voorhanden zijn over de (schadelijke) effecten van burn pits. Daarom heb ik daarover gevraagd met een zogenoemd Wob-verzoek. Tot nu toe heb ik geen stukken mogen ontvangen. Daarbij wil ik opmerken dat de termijn daarvoor ook nog niet is verstreken.

Wel heeft Defensie gereageerd op persvragen en verwezen naar een rapport uit 2011. Hiernaast staat de reactie.

PERSREACTIE DEFENSIE

Als militairen tijdens of na terugkomst van een uitzending gezondheidsklachten hebben, kunnen zij dat melden bij hun commandant of bij de militair arts. Dit wordt dan vastgelegd in het medisch dossier van betrokkene. Als er een duidelijk aanwijsbare eenduidige oorzaak is van de klachten, dan wordt dit hierbij ook vermeld. Vaak is de oorzaak niet met zekerheid vast te stellen. Defensie hanteert in het buitenland waar mogelijk de Nederlandse gezondheid- en milieunormen tenzij de lokale regels strenger zijn. In de praktijk blijkt het complex te zijn om een betrouwbare risicobeoordeling in uitzendgebied te kunnen uitvoeren. In 2010 heeft Defensie onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van o.a. burnpits. Hierover is in 2011 een rapportage Luchtmetingen Kandahar Airfield naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit onderzoek blijkt dat het moeilijk is om met enige zekerheid een betrouwbare uitspraak te doen over de mogelijke lange termijn effecten door blootstelling van militairen aan de emissie van burnpits.

Wilt u vrijblijvend contact?

Neem gerust contact op! (+31)593 543 880

Laatste nieuws

Informatie burnpit Tarin Kowt, Kamp Holland

Al enkele weken ben ik op zoek naar informatie over burnpits. Het inventariseren van de grote hoeveelheid informatie die ik kreeg, zal nog wel wat tijd in b...

Reporter Radio: Militairen ziek door burnpits

Burnpits zijn open plekken in missiegebieden waar allerlei afval van de krijgsmacht wordt verbrand: voedselresten, autobanden, medicijnresten, oplosmiddelen...

Nieuws uit de Verenigde Staten